Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Partnerstwo"

Radomsko, ul. Piłsudskiego 77, tel./fax 738 11 39

Biuro informacji dla Osób Niepełnosprawnych

Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, Tel.6854532

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Radomsko, ul. Kościuszki 12 a, tel. 683 28 55

  • Przyznawanie i wypłacanie zasiłków, przyznawanie pomocy rzeczowej, pomocy w naturze, na usamodzielnienie się, przyznawanie i wypłacanie zasiłków na ekonomicznie usamodzielnianie się, pokrycie kosztów związanych ze świadczeniami zdrowotnymi. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Punkt Konsultacyjny dla Osób Niepełnosprawnych MOPS

Radomsko, ul. Piłsudskiego 77, tel./fax 685 03 90

  • Udzielanie informacji głównie dotyczących przepisów poruszających problemy osób niepełnosprawnych
  • Pomoc osobom niepełnosprawnym w kontaktach z instytucjami i organizacjami zajmującymi się inwalidami, współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Prowadzenie Punktu Informacyjnego Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu i innych zainteresowanych osób.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, tel. 683 44 22

  • Załatwianie indywidualnych spraw osób niepełnosprawnych m.in. wydawanie, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków udziału w turnusach rehabilitacyjnych, tworzenie nowych miejsc pracy i udzielanie pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej oraz sprawy związane z dofinansowaniem likwidowaniem barier w komunikowaniu się oraz barier architektonicznych. Załatwianie innych indywidualnych spraw osób

Powiatowa Komisja ds. Niepełnosprawności

Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, tel. 683 82 33

  • Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

Powiatowy Urząd Pracy

Radomsko, ul. Tysiąclecia 2, tel. 683 73 56

  • Rejestracja i przekazywanie ofert pracy dla osób niepełnosprawnych