Skład Zarządu Stwowarzyszenia

Prezes Zarządu: Marek Śpiewankiewicz

Wiceprezes Zarządu: Katarzyna Tomaszewska

Skarbnik: Anna Majewska

Sekretarz: Danuta Modrzejewska

Członek Zarządu: Krzysztof Skulimowski